Trái Nhàu Tươi – Đặt Trước 1 ngày

70.000VND

Trái nhàu sau 3-5 ngày sẽ được giao đến nhà của bạn. Chỉ giao trong nội thành TP.HCM